REZANA GRAĐA JELA/SMREKA građevinska

Rezana građa JELA/SMREKA – građevinska

GREDA 10x10cm – dužina 400cm, 500cm

GREDA 10x12cm – dužina 400cm, 500cm

GREDA 12x14cm – dužina 400cm, 500cm, 600cm

GREDA 14x16cm – dužina 400cm, 500cm, 600cm

ŠTAFLA 5x8cm – dužina 400cm

KROVNA LETVA 3x5cm – dužina 400cm

DASKA 24mm, dužina 300cm, 400cm

FOSNA 48mm, dužina 400cm

 

Kontakt: 01/3498-468, 01/3498-469, e-mail: info@javor-trgovina.hr