GARAPA decking

Stablo garape (lat. Apuleia Leiocarpa) doseže visinu od 25 do 30 metara, a promjer debla je od 0,8 do 1,2 m. Debla su pravilnog valjkastog oblika i dosežu krošnju do 12 m. Garapa raste u južnom Brazilu, sjevernoj Argentini i Paragvaju, a nalazi se i u drugim dijelovima tropskih šuma Južne Amerike. Drvo garape je homogeno, žuto u svježem stanju, a na zraku postaje svijetlosmeđe. Specifična težina garape osušene na 12% vlage je između 790 i 830 kg/m³. Rezana roba se suši u sušari čime se povećava njegova stabilnost i smanjuje mogućnost kovrčanja. Zbog svoje gustoće i prirodne otpornosti na vremenske pojave Garapa se često koristi za vanjske terase, fasade, ograde i sl. S vremenom drvo gubi boju i dobiva srebrnastu patinu. Samo to povećava otpornost materijala, jer je to prirodni obrambeni sustav drva. S vremenom se mogu pojaviti sitne pukotine na krajevima dasaka, ali se one mogu izbjeći ako se krajevi zaštite voskom. Preporučamo šarafljenje materijala na 30 – 50 cm, jer time dodatno smanjujete mogućnost uvijanja dasaka. Budući da drvo sadrži puno silikata, preporučuje se korištenje alata s karbidnim vrhovima (Stellite). Zbog svoje tvrdoće drvo garape ima izvrsnu tlačnu čvrstoću od 63 N/mm².

 

Kontakt: 098 336 446, e-mail: branko.herceg@javor-trgovina.hr

AKCIJA klikni me